Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
tou.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: tou.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 23.11.2013 02:01:51
Datum poslednje izmene: 14.02.2019 18:52:33
Datum isteka registracije: 23.11.2024 02:01:51
Naziv registra: Stanco d.o.o.
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
ns-1119.awsdns-11.org -
ns-1747.awsdns-26.co.uk -
ns-223.awsdns-27.com -
ns-992.awsdns-60.net -

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: FloorPlanOnline
Sediste: 25716 SE 27th St, Sammamish, Sjedinjene Američke Države
Maticni broj: 98075
PIB: 

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: FloorPlanOnline, 25716 SE 27th St, Sammamish, Sjedinjene Američke Države
Tehnicki kontakt: FloorPlanOnline, 25716 SE 27th St, Sammamish, Sjedinjene Američke Države

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domaintou.rsWhois Info