Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
sta.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: sta.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 20.07.2012 02:00:38
Datum poslednje izmene: 27.02.2019 17:58:57
Datum isteka registracije: 20.07.2019 02:00:38
Naziv registra: Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže 
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
dns1.eunethosting.com - 217.26.211.17   
dns2.eunethosting.com - 217.26.211.18   

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREZE D.O.O., Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd, Srbija
Tehnicki kontakt: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREZE D.O.O., Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd, Srbija

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainsta.rsWhois Info