Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
sca.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: sca.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 25.06.2010 14:43:16
Datum poslednje izmene: 15.10.2018 13:26:21
Datum isteka registracije: 25.06.2019 14:43:16
Naziv registra: Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže 
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
ns1.cpanelhosting.rs - 94.127.7.132   
ns2.cpanelhosting.rs - 94.127.4.5   
ns3.cpanelhosting.rs - 94.127.5.6   

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: SCA DOO
Sediste: PUŠKINOVA 1A, NOVI SAD, Srbija
Maticni broj: 08772053
PIB: 102093965

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: Fizičko lice
Tehnicki kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainsca.rsWhois Info