Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
mothe.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: mothe.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 19.05.2017 01:00:03
Datum poslednje izmene: 06.04.2019 14:10:58
Datum isteka registracije: 19.05.2020 01:00:03
Naziv registra: Stanco d.o.o.
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
ns1.parkingcrew.net -
ns2.parkingcrew.net -

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: Fizičko lice
Tehnicki kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainmothe.rsWhois Info