Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
mine.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: mine.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 25.06.2008 11:05:08
Datum poslednje izmene: 29.05.2018 15:41:40
Datum isteka registracije: 25.06.2019 11:05:08
Naziv registra: ORION TELEKOM d.o.o.
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
hns1.verat.net - 217.26.70.101   
hns2.verat.net - 217.26.70.102   

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: MINE D.O.O.
Sediste: Bul.kraljice Marije 5/1, Kragujevac, Srbija
Maticni broj: 17447157
PIB: 102281747

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: MINE D.O.O., Bul.kraljice Marije 5/1, Kragujevac, Srbija
Tehnicki kontakt: MINE D.O.O., Bul.kraljice Marije 5/1, Kragujevac, Srbija

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainmine.rsWhois Info