Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
kille.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: kille.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 20.11.2017 22:55:33
Datum poslednje izmene: 18.10.2018 18:47:02
Datum isteka registracije: 20.11.2020 22:55:33
Naziv registra: Stanco d.o.o.
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
ns1.private-nameserver.net -
ns2.private-nameserver.net -

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: USSR Gang
Sediste: 12 Nowhere Ln. , Borma, Velika Britanija
Maticni broj: 000
PIB: 

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: USSR Gang, 12 Nowhere Ln. , Borma, Velika Britanija
Tehnicki kontakt: USSR Gang, 12 Nowhere Ln. , Borma, Velika Britanija

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainkille.rsWhois Info