Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
indicato.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: indicato.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 21.05.2018 23:05:46
Datum poslednje izmene: 20.04.2019 10:50:28
Datum isteka registracije: 21.05.2020 23:05:46
Naziv registra: Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže 
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
ns01.trademarkarea.com -
ns02.trademarkarea.com -

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: Marcaria.com LLC
Sediste: 501 Silverside Road, Suite 105, Wilmington, Sjedinjene Američke Države
Maticni broj: 383936637
PIB: 

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: SERBIA BROADBAND - SRPSKE KABLOVSKE MREZE D.O.O., Bulevar Peka Dapčevića 19, Beograd, Srbija
Tehnicki kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainindicato.rsWhois Info