Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
caree.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: caree.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Active
Datum registracije: 11.04.2016 02:00:08
Datum poslednje izmene: 14.04.2018 16:02:03
Datum isteka registracije: 11.04.2019 02:00:08
Naziv registra: Stanco d.o.o.
--------------------------------------------------------------
DNS serveri
ns1.parkingcrew.net -
ns2.parkingcrew.net -

--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: Fizičko lice
Tehnicki kontakt: Fizičko lice

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domaincaree.rsWhois Info