Serbia - RS whois lookup

 --------------------------------------------------------------
ca.rs registry whois
--------------------------------------------------------------
Domain Name: ca.rs
--------------------------------------------------------------
Opsti podaci
Status domena: Inactive
Datum registracije: 10.03.2008 12:00:00
Datum poslednje izmene: 18.03.2013 14:30:08
Datum isteka registracije: 
Naziv registra: Kancelarija za IT i e-upravu
--------------------------------------------------------------
Podaci o registrantu
Kontakt: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu
Sediste: Nemanjina 11, Beograd, Srbija
Maticni broj: 000
PIB: 

--------------------------------------------------------------
Podaci o licima
Administrativni kontakt: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, Beograd, Srbija
Tehnicki kontakt: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina 11, Beograd, Srbija

--------------------------------------------------------------
www.istanco.rs
--------------------------------------------------------------
RS Domainca.rsWhois Info